MU PHUC HUNG

MUGAION
MU PHUC HUNG
TẢI VỀ


Yêu cầu

# Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
OS Windows 98 Windows XP
CPU Pentium 800GHz Hoặc Hơn Pentium 2.0GHz Hoặc Hơn
RAM 256MB 512MB Hoặc Hơn
Cạc màn hình Geforce2 / Radeon 7500 Hoặc Hơn Geforce 5700 / Radeon 9500 Hoặc Hơn
Ổ cứng 1GB Hoặc Hơn 2GB Hoặc Hơn
Direct X 9.0c 9.0c
MU PHUC HUNG

Máy chủ Season 6.9 Open 22/8/2021 Trang chủ: http://muphuchung.tv

Posted by MU PHUC HUNG - MU GIẢI TRÍ
MU PHUC HUNG MU PHUC HUNG
Xem trailer Tải về Đăng ký